Powidoki i po... - Université Rennes 2 Access content directly
Books Year : 2001

Powidoki i po...

Abstract

Studium poświęcone twórczości Władysława Strzemińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich artystów dwudziestowiecznych. Autor nie ogranicza swej analizy do okresu unistycznego (1927–1934), jak się to zazwyczaj czyni, ale omawia także inne aspekty twórczości artysty – malarstwo figuratywne i malarstwo powidoków. Dowodzi, że nie ma konfliktu między unizmem i innymi, mniej znanymi programami malarskimi Strzemińskiego i że dopełniają się one wzajemnie, tworząc spójną całość: oparty nie na mimesis, ale na semiosis system, w którym malarstwo nabiera cech języka wizualnego. Poszczególne etapy twórczości malarskiej artysty odpowiadają funkcjom języka – estetycznej, denotatywnej i metajęzykowej. Pierwotna wersja eseju opublikowana została w kwartalniku „Les Cahiers du mnam”, wydawanym przez Centrum Georges’a Pompidou w Paryżu.
No file

Dates and versions

hal-03243748 , version 1 (31-05-2021)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03243748 , version 1

Cite

Leszek Brogowski. Powidoki i po...: Unizm i "Teoria widzenia" Władysława Strzemińskiego. słowo / obraz terytoria, 2001, Eseje o Sztuce, 83-87316-28-8. ⟨hal-03243748⟩
37 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More