Nemzeti konzultáció és adatvédelem - Université Rennes 2 Access content directly
Journal Articles Acta Humana Year : 2017

Nemzeti konzultáció és adatvédelem

Abstract

Just like it was the case with previous, similar polls organised by the government , the 2015 Hungarian national consultation on "immigration and terrorism" arose significant data protection related worries in the public opinion. Indeed, governments organising such consultations are given an opportunity to collect political data on their citizens, and store them into a database. Yet, such experiments in digital direct democracy are increasingly frequent. For example, last year, the French government launched a large-scale Internet consultation on a proposed Bill on digital rights. This paper studies the compliance of Hungarian and French governmental consultation practices with data protection requirements, both legal and technical. Are the personal data of citizens handled in conformance with national and European regulations? This paper describes the tools and methods currently implemented to protect citizens' political data in public consultations, and explores ideas derived from computer science and legal literature in order to improve the level of data protection in digital democracy.
A 2015-ös nemzeti konzultáció a "bevándorlásról és a terrorizmusról" adat-védelmi aggályokat keltett. Amikor a kormány a saját állampolgárait kérdez-ve közvélemény-kutatást tart, lehetősége van adatbázis készítésére, amelyben rögzíti állampolgárai véleményét. Az ilyen típusú konzultáció egyre sűrűbben fordul elő és egyre gyakrabban elektronikus úton történik. 2015-ben a fran-cia kormány szintén indított egy nagyszabású internetes konzultációt az egyik törvényjavaslatáról. E tanulmány elemezni kívánja a magyar konzultáció adatvédelmi gyakorlatát jogi és technikai szempontok alapján, összehasonlít-va azt a francia gyakorlattal. Mennyire felel meg a nemzeti, valamint európai jogszabályoknak a magyar és francia kormányok adatkezelési gyakorlata? Az elemzés kitér arra, hogy milyen eszközök vannak most használatban, hogy milyen fejlesztési lehetőségeket nyújtanak az információbiztonság új kutatási eredményei ahhoz, hogy minél erősebb elektronikus adatvédelmi szintet lehes-sen elérni az ilyen típusú konzultációk folyamán.
Fichier principal
Vignette du fichier
3_Acta_Humana_2017_Julien_Rossi.pdf (324.02 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hal-02100594 , version 1 (16-04-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02100594 , version 1

Cite

Julien Rossi. Nemzeti konzultáció és adatvédelem. Acta Humana, 2017, 2, pp.43-60. ⟨hal-02100594⟩
48 View
146 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More