Repetycja jako kategoria twórcza i analityczna w twórczości Györgyego Ligetiego na przykładzie wątków Koncertu kameralnego - Université Rennes 2 Access content directly
Book Sections Year : 2016

Repetycja jako kategoria twórcza i analityczna w twórczości Györgyego Ligetiego na przykładzie wątków Koncertu kameralnego

Repetition as a Creative and Analytical Category in György Ligeti's Works Discussed on the Example of Kammerkonzert

No file

Dates and versions

hal-01669906 , version 1 (21-12-2017)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01669906 , version 1

Cite

Joseph Delaplace. Repetycja jako kategoria twórcza i analityczna w twórczości Györgyego Ligetiego na przykładzie wątków Koncertu kameralnego. Analiza dzieła muzycznego : historia, theoria, praxis = Musical Analysis : historia, theoria, praxis. T. 4 / pod red. Anny Granat-Janki i zespołu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, pp.193-203, 2016, 978-83-86534-99-9. ⟨hal-01669906⟩
54 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More